Kontorets historie


Kontoret blev oprindelig etableret i 1925 af daværende sagfører, Arthur Hansen, som i 1958 overdrog forretningen til sagfører Erik Bengtsson. Erik Bengtsson optog i 1979 advokat Uffe Bro som partner. Mogens Kjær blev i 1989 ansat som advokatfuldmægtig i firmaet.


I forbindelse med Erik Bengtssons ophør som selvstændig advokat i 2001 overtog advokat Mogens Kjær og advokat Uffe Bro kontoret. Kontoret er nu opdelt i to selvstændige firmaer, og videreføres i et kontorfællesskab for at opnå synenergieffekt og tilstræbe et bredere fagligt miljø med pt. 5 jurister tilknyttet.


Den historiske bygning


I 2012 flyttede kontoret ind i det nyrenoverede og bevaringsværdige ”Skjoldborghus”, beliggende på skrænten i Løgstør, med udsigt over byen og fjorden.


Huset blev opført i 1917 for midler indsamlet af De Danske Husmænd og skænket som æresbolig til forfatteren Johan Skjoldborg. Skjoldborg bosatte sig på bakken i Løgstør og boede der til sin død i 1936.


Af mindeordene i forbindelse med Johan Skjoldborgs begravelse fremgik det: ”Fra Vinduerne i den smukke og hyggelige Ejendom med Straataget og Møbler i gammel Bondestil, havde Digteren er herlig Udsigt over Byens røde Tage og Fjorden over til Hannæs, hans Barndomsland, ude i Baggrunden."


Efter gennemgribende renovering af ejendommen blev den i 2013 præmieret af Komiteen for Godt og Smukt Byggeri, og ejendommen danner nu rammen om et moderne advokatkontor.


____________________________________________________________________________________________


Kjær Advokatfirma • J. Skjoldborgs Vej 1 • 9670 Løgstør • Tlf: 98 67 17 88  • CVR nr. 26 02 67 68

www.kjaer-advokat.dk